Come on Obama


Ingen vill göra vad som krävs för att få till ett klimatavtal. Om drygt två månader ska ett avtal tecknas om hur jordklotets koldioxid utsläpp ska minskas och hur en framtida klimatkatastrof ska undvikas.
Kina anser sig inte behöva minska sina utsläpp så länge inte USA gör det.

Världen måste göra något åt detta tillsammans, isar smälter, djur dör, vi går mot ett varmare klimat. Minska utsläppen, handla ekologiskt, återvinn.. listan kan göras lång för det finns saker vi kan göra, men dem måste göras också! Dem länder som står för dem flesta utsläppen måste skriva under avtalen för att vårt jordklot ska kunna överleva. Vi får så mycket av det men ändå förstör vi bara, som betalning tillbaka.

Think about it,